Friday, July 10, 2009

விகடனில் எனது படைப்பு

'சாமி குத்தம்' -சிறுகதை

என்ற தலைப்பில் என்னுடைய படைப்பு விகடன்.காம் – ல் 09-07-2009 வியாழக்கிழமை அன்று வெளிவந்துள்ளது.

விகடனுக்கு நன்றி!

http://youthful.vikatan.com/youth/manipayalstory09072009.asp