Wednesday, June 24, 2009

விகடனில் வழுக்கி விழுந்தேன்!
'வாழ்க்கையிலே வழுக்கி விழுவோம்!'

என்ற தலைப்பில் என்னுடைய படைப்பு விகடன்.காம் – ல் 24-06-2009 புதன்கிழமை அன்று வெளிவந்துள்ளது.

விகடனுக்கு நன்றி!

http://youthful.vikatan.com/youth/manipayalwit230609.asp